Talking About Our Future

Opening: Jun 05, 2018

Date: Jun 05 - Jun 19, 2018

  • Press
  • Artist

Talking About Our Future

Artist: Guan Wieweit,Dong He,Liu Jipan,Pang Xinsen,Park jeong-yong,Seo kee-moom,Oh young-hwa,Jeong senog-joon

Curator:Byung Hun Kim,Ding Xiwen
Exhibition Time:2018.6.5 — 2018.6.19

OpenHours: 09:30 –17:30

Asia Artist-in-Residence Program

Address:Unlim-dong,Dong-gu,Gwangju,Korea