Time summary

Opening: Jun 20, 2015

Date: Jun 20 - Jul 09, 2015

  • Press
  • Artist

Time summary

Artists:Wang Jiazeng, Bao Xiaoli, Cheng Yuanyuan, Dong Xue, Gao Zhaojun,Han Jiaqian,He Yongsheng, Kong Qing,Long Zhi, Li Jing, li Baoxun, Li Baojiang, Luo Lina,ma Jun, Pan Xiuhua, SongXiangyu, Sun Xiaoyu,Wei Haoxuan, Wu Jing 

Organizer: AuthorGallery
Exhibition Dates: 2015.6.20—2015.7.09

OpenHours: 11:00 –17:30(Tuesday to Sunday)

Address: Northbuilding of the business building, No. 1 of 797 street, 798 Art District, No. 2Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing, China