Line of Interpretation

Opening: Jan 01, 2017

Date: Jan 01 - Jan 22, 2017

  • Press
  • Artist

Line of Interpretation


Artist: Wang Yongxue,  Qin ke,  Li Na,  Guan —Weiwei,  Deng Xiangwei,  Du Haoyang , HaoMingpingya , Yang Jia 

Curator:Guo Feng
Organizer:AuthorGallery
Exhibition Time:2017.1.1—2017.1.22
OpenHours:12:00 - 17:00(Tuesday to Sunday)

Address:Northbuilding of the business building, No. 1 of 797 street, ,798 Art District,Chaoyang District,Beijing,China