Rewriting — AuthorGallery

Opening: Sep 09, 2017

Date: Sep 09 - Oct 12, 2017

  • Press
  • Artist

Rewriting — AuthorGallery


Artist: Li Jing,Li Baoxun,Ma Shengzhe,Pang Xinsen,Wang Jianuo,JEONG Seongjoon,OH Younghwa,Xiang Ziqi,Xiao Xiao,Liu Jiahua,Wang Quetu,Zhang Tongshuai

Organizer:AuthorGallery
Exhibition Time:2017.9.9—2017.10.12
OpenHours: 11:00 –17:30(Tuesday to Sunday)

Address:706 North First St,798 Art District,Chaoyang District,Beijing,China